PocaPoc

 

terra, anima i societat, soul, soil and society

terra,anima i societat 

2016
12º aniversario de los encuentros Tierra, alma y sociedad
12è aniversari dels encontres Terra, ànima i societat
12th anniversary of Soil, Soul, Society encounters

sol
wandana

 

Terra · ànima · societat

La terra és la font de tota vida, literalment i metafóricamente.Toda vida ve de la mare terra i a ella torna. Estimo la terra com a la meva mare i així la cuido . La terra conté aire, aigua i foc .

Si el meu cos exterior és la terra, el meu cos interior és l'ànima . Igual que cultiu la terra perquè creixi aliment per al meu cos , cuido l'ànima i cultiu amor , compassió , bellesa i unitat per aconseguir harmonia a l'interior i a l'exterior .

Quan dins meu em sento en pau, també em sento en pau fora. Em sento en pau amb tota la humanitat . Quan cuido la terra , sóc membre de la comunitat de la Terra. Quan cuido a la societat , sóc membre de la comunitat humana . Milers de milions de persones , amb tota la seva diversitat de cultures i colors , són una sola família humana . Pateixo amb el seu sofriment i m'alegro amb la seva felicitat . Llavors puc transcendir a l'esfera de l'equanimitat .

Així doncs, la trinitat formada per la terra, l'ànima i la societat és una forma de dir amb tres paraules que tots estem relacionats i interconnectats , que som interdependents . És una trinitat d'integralitat i unitat de la vida en el seu miríada de formes .

Gracies !!!!

 


Satish Kumar

Vandana Shiva

Anita Roddick

Gordon Roddick

Masanobu Fukuoka

Fritjof Capra

Herbert Girardet

Susan George

Jose Bove

Hildur Jackson

Ross Jackson
Carlos Gonzalez
Carlos González
Jerry Mander
Jerry Mander
Dough Thompkins
Dough Thompkins
Helena Norberg
Helena Norberg
Manu Chao
Manu Chao
 face Nina Simons
Nina Simons
face Jordi Pigem
Jordi Pigem
 face Iñaqui Urquia
Iñaqui Urquia
face Kenny Ausubel
Kenny Ausubel
 face Carlo Petrini
Carlo Petrini
face David Orr
David Orr
 face Patch Adams
Patch Adams

Thakur S Powdyel

Francisco de Oleza

Josep Pàmies

Fidel Delgado

Felix Finkbeiner

Tomeu Català

Ana Fores

Josep Maria Fàbregas

César Bona

Rob Hopkins

Teresa Forcades

 

11

Tierra · alma · sociedad

La tierra es la fuente de toda vida, literalmente y metafóricamente.Toda vida viene de la madre tierra y a ella regresa.Amo la tierra como a mi madre y así la cuido. La tierra contiene aire, agua y fuego.

Si mi cuerpo exterior es la tierra, mi cuerpo interior es el alma. Igual que cultivo la tierra para que crezca alimento para mi cuerpo, cuido el alma y cultivo amor, compasión, belleza y unidad para lograr armonía en el interior y en el exterior.

Cuando dentro de mí me siento en paz, también me siento en paz fuera. Me siento en paz con toda la humanidad. Cuando cuido la tierra, soy miembro de la comunidad de la Tierra, y cuando cuido a la sociedad, soy miembro de la comunidad humana. Miles de millones de personas, con toda su diversidad de culturas y colores, son una sola familia humana. Sufro con su sufrimiento y me regocijo con su dicha. Entonces puedo trascender a la esfera de la ecuanimidad.

Así pues, la trinidad formada por la tierra, el alma y la sociedad es una forma de decir con tres palabras que todos estamos relacionados e interconectados, que somos interdependientes. Es una trinidad de integralidad y unidad de la vida en su miríada de formas. 

Posters

 

2006

Poster del 2006

 

 

2007

Poster del 2007

 

2008

Poster del 2008

 

2009

Poster del 2009

 

2010

Poster del 2010

 

2011

Poster del 2011

 

2012

Poster del 2012

 

2013

Poster del 2013

 

 

 

Soil · soul · society

Soil is the source of all life, literally and metaphorically. All life comes from the mother soil and returns to her. I love soil as my mother and take care of her. Soil contains earth, air, fire and water. She is nature herself.

If my outer body is soil, then my inner being is the soul. As I cultivate the soil to grow food for the body, I take care of the soul and cultivate love, compassion, beauty and unity to realize the harmony within and without. When I am at ease, within, I am at ease without. I am at ease with the whole of humanity. Through caring for soil I am a member of the Earth community and through caring for society I am a member of the human community. Billions of people, with their diversities of cultures and colours, are one human family. I suffer with their suffering and I rejoice in their happiness. Then I can transcend in the sphere of equanimity.

Therefore the trinity of Soil, soul, Society is a way of saying in three words that we are all related, interconnected and interdepèndent. This is a trinity of wholeness and unity of life in its myriad forms.