Escola Kumar

Escola Kumar, Sa Cabaneta

La Escuela Kumar nació el año 2011. Está situada en Sa Cabaneta, Marratxi, a unos 15 kilómetros de Palma de Mallorca. La propiedad es una típica residencia familiar Mallorquina con casa de pared de piedra y un huerto, biblioteca, oficina, aula, y piscina. Es un sitio demostrativo de autosuficiencia y vida holística. En este entorno compartimos un espacio de aprendizaje a cada individuo con ganas de vivir una vida más sostenible cuidando al planeta y todos los seres que lo habitan.

APRENDRE FENT. L’ART DE VIURE I CONVIURE

«Si no sabem qui som, si no sabem cobrir les necessitats bàsiques per viure quan entram a formar part de la vida activa de la comunitat a desenvolupar els nostres talents i habilitats i a relacionar-nos amb els altres, sofrirem.»

«L’educació ha de ser un entrenament de la ment, les mans i el cor i ha de desenvolupar la capacitat de pensar, sentir i fer. L’educació és descobrir el que som per arribar a ser nostre veritable jo.»

L’Escola Kumar neix l’octubre de 2013 gràcies a l’estímul i inspiració de Satish Kumar, educador, escriptor i savi activista de la Terra, l’Ànima i la Societat. La Terra com a relació entre humans i naturalesa i metàfora de tota la trama de la Vida, l’Ànima com la dimensió interior i la societat com les relacions socials.

És un centre de vida on es visualitzen i experimenten nova formes d’educació holística per a la comunitat. El seu principi fonamental és «aprendre fent» i integra, a més del cap, les mans i el cor. Si treballam les mans i conram el cor, recollim felicitat.

L’Escola Kumar es basa en una pedagogia que no fragmenta perquè introdueix una nova ètica en la qual l’escola és la vida. En el cor de l’aprenentatge situam l’autoconeixement i l’autosuficiència. L’autoconeixement entès com la dimensió interior, ÉSSER; conram l’esperit a través del camí cap a la consciència. L’autosuficiència, entesa com la dimensió exterior, FER; treballam la Terra a través de la ciència de la permacultura i desenvolupam les habilitats per cobrir les necessitats bàsiques: casa, menjar, roba, energia.

Autoconeixement i autosuficiència com a instruments per desenvolupar els nostres talents i treballar al servei de la comunitat i com a instruments de convivència per aprendre a relacionar-nos, primer amb nosaltres mateixos, amb la nostra família, amics, la comunitat i amb la naturalesa.

Ajudam a construir una nova educació. Apostam seriosament per una educació holística que integra, a més del cap, les mans i el cor. Si treballam amb les mans i conram el cor, recollim felicitat.

L’Escola Kumar, actualment, desenvolupa com a activitat principal cursos de permacultura per a educadors. Paral·lelament, elabora un programa constructiu experimental que té com a objectiu formar els joves que acaben els estudis bàsics de secundària.

Per què triam l’autoconeixement com a base pedagògica de l’ÉSSER? La consciència és l’educació del futur. Dins de nosaltres existeix alguna cosa que no té nom i això és el que realment som. Parar esment al nostre interior, descobrir el nostre veritable ser i conrar l’espiritualitat és la base de la pedagogia de l’ésser.

Per què triam la permacultura com a base pedagògica per educar en l’autosuficiència?

La permacultura, a partir d’un mètode innovador de disseny conscient, crea un espai de convivència i cooperació entre els ecosistemes i les comunitats humanes i integra des d’una visió holística i un pensament sistèmic les persones, amb el lloc, amb la Terra i amb els cinc regnes naturals. L’essència de la permacultura és regenerar la Terra i viure en harmonia amb un mateix, amb els altres i amb la naturalesa, amb mètodes basats en l’ètica i el treball.

L’Escola Kumar desenvolupa la permacultura a través de l’Associació de Permacultura Mediterránea (PermaMed) i, a més, ha establert aliances amb els centres internacionals Schumacher College i Gaia Education per desenvolupar cursos a Mallorca d’educació holística que inspiren la creativitat, les noves idees, connecten els valors amb la vida, la ciència amb l’espiritualitat i l’economia amb l’ecologia.

PERMACULTURA

Por qué la Permacultura en la educación:

La Permacultura es una herramienta de enseñanza sistémica que reúne todas las disciplinas académicas.

 • Debido a que es práctico y conecta disciplinas, proporciona significado a los estudiantes. ·Se basa en el diseño – fomenta la creatividad y la innovación.
 • Debido a que se basa en principios éticos y orientados a soluciones, es inspirador y esperanzador.
 • La Permacultura ofrece un marco para soluciones reales a los problemas reales que los estudiantes enfrentarán a escala local y global. Muchos maestros usan la permacultura en la enseñanza basada en proyectos en los cursos de nivel secundario y universitario. Ahora hay libros de texto y plan de estudios disponibles para que los maestros usen la permacultura en sus escuelas.
 • Hay organizaciones europeas, creando oportunidades para que los maestros lleven la permacultura a sus escuelas. (CiP y YiP). Llevar la permacultura al sistema escolar tiene un resultado positivo y eficaz que aborda muchos de los problemas que se encuentran hoy en la educación y cuesta muy poco implementar. Es por eso que muchos países están incluyendo herramientas de Permacultura en escuelas secundarias y programas de universidades.

Educació per la Vida, Escola Kumar, PermaMed y Artifex Balear:

 • Tomando la Permacultura en las aulas estamos enviando maestros y jóvenes a las escuelas para enseñar Permacultura.
 • Llevar a los estudiantes a nuestros sitios de demostración: Llevamos a los estudiantes a varios sitios de demostración de permacultura donde tocan con sus manos la experiencia de aprendizaje.
 • Proporcionar a los profesores programas de formación y certificación de permacultura ·Creación y suministro de material didáctico y currículo a los profesores.
 • Proporcionar orientación y habilidades de trabajo a los estudiantes que abandonan la escuela secundaria a través del educación informal y desarrollo de portafolios de sus proyectos.
 • Trabajar con organizaciones europeas para ofrecer oportunidades a jóvenes y profesores para viajar y participar en proyectos de sostenibilidad en otros países y traer a Mallorca lo que han aprendido.
 • Desarrollar más sitios educativos y de demostración para ser usados por estudiantes y profesores.
 • Alentar a los institutos locales de formación de profesores a que incluyan la permacultura como herramienta en su formación. Una vez que los maestros están en el sistema escolar tienen menos tiempo para aprender nuevos enfoques. Los profesores pueden ser alentados a visitar nuestros sitios y tomar cursos aquí y en los institutos internacionales.
 • Fomentar la asistencia a cursos de permacultura con créditos completos para profesores. Los conseguimos pero en números bajos (2-3 créditos por 80 horas de curso parece bajo).
 • Apoyar a los estudiantes de secundaria que deseen asistir a cursos de permacultura en Mallorca e internacionales, ofreciendo cursos y becas.
 • Crear un opción de Formación de Profesional para el diseño de permacultura (ya existe en muchos países con un currículo completo y tenemos personas que pueden enseñarla) y sí pueden aplicar profesionalmente.
 • Ayudar a proveer fondos para crear y mejorar sitios de educación y demostración de permacultura.
 • Ayudar a difundir información a los maestros sobre cursos y talleres de permacultura y materiales educativos que podrían ser utilizados en las escuelas. Hágales más conscientes de lo que estamos ofreciendo ahora y animándonos a aprovecharlo.
 • Trabajar con programas de educación de adultos para llevar herramientas de permacultura a adultos.

DOCUMENTS SOBRE PERMACULTURA